Szybkie i sprawne płatności w Twojej parafii!

Czym jest taca

elektroniczna?

Taca Elektroniczna to nowoczesna odpowiedź na potrzeby współczesnych parafii i wiernych.

To rozwiązanie, które pozwala zbierać ofiary i składki w formie przelewów elektronicznych.

Zamiast (lub oprócz) tradycyjnej tacy zbieranej w czasie Mszy Świętej, wierni mogą teraz wesprzeć swoją parafię za pomocą kilku kliknięć w aplikacji na smartfonie, panelu e-kancelarii, czy bezpośrednio przez stronę internetową parafii.

Dlaczego to takie ważne?

Żyjemy w czasach, gdy technologia cyfrowa stała się częścią naszego życia.

Wierni, zwłaszcza młodsze pokolenia, coraz częściej korzystają z elektronicznych form płatności i oczekują podobnych rozwiązań także w Kościele.

Taca Elektroniczna nie tylko spełnia terozwiązania, ale pozwala również na zbieranieofiar w sytuacjach, gdy fizyczna obecność w kościele może być utrudniona.

Korzyści dla wiernych i parafii:

Dla wiernych

  • Wygodne wsparcie dla parafii – niezależnie od miejsca i czasu mogą przekazać ofiarę za pomocą smartfona lub komputera

  • Elastyczność – możliwość wyboru kwoty ofiary oraz regularności jej przekazywania – jednorazowo, tygodniowo czy miesięcznie

Dla parafii:

  • Stabilność finansowa – zapewnienie regularnych wpływów, nawet w okresach mniejszej frekwencji w kościele


  • Wygoda – mniejsza ilość gotówki do przeliczania i przechowywania


  • Nowoczesność – adaptacja do potrzeb współczesnych wiernych i podkreślenie otwartości na zmiany


  • Zwiększenie zaangażowania – ułatwienie wiernym wsparcia różnych inicjatyw parafialnych, takich jak remonty, misje czy akcje charytatywne

Cennik

Za korzystanie z usług tacy elektronicznej nie jest pobierany żaden abonament – to najlepsza oferta na rynku, skierowana do Kościoła Katolickiego.


Za transakcje wykonywane przez tace elektroniczną pobierane są następujące prowizje:


Wpłaty pobierane przy pomocy przelewów bankowych i systemu BLIK:


1% (jeden procent) od każdej wypłacanej kwoty na konto klienta

1 zł (jeden złoty) za każdą zrealizowaną wypłatę środków na konto klienta.


Wpłaty pobierane przy pomocy kart kredytowych lub debetowych:


2% (dwa procent) od każdej wypłacanej kwoty na konto klienta.

5 zł (pięć złotych) za każdą zrealizowaną wypłatę środków na konto klienta.


Kwota wypłacana parafii będzie obniżona względem wpłat na parafię, o należną prowizję. Tabela opłat i prowizji za świadczenie usług jest dostępna na stronie https://tacaelektroniczna.pl/cennik

Skontaktuj się z nami

Rafał Witkowski

+48 696 008 967

biuro@indicoplus.pl


Ostrów Tumski 4

61-109 Poznań